Seria ESK 3000

Wspólną cechą tablic serii ESK3000 jest ustalona wysokość, równa 283 cm

 

  • ESK3403 Tablica z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów

Profesjonalna tablica do obsługi wszystkich gier halowych z grafiką do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów. Pole świecenia grafiki: 295*20cm. Maksymalnie 24 litery wyświetlane równocześnie. Dostępnen dziewięć krojów pisma i setki efektów specjalnych. W koszykówce wyświetlany dwucyfrowy numer zawodnika (0-99) wraz z cyfrowo wyświetlaną liczbą przewinień. Wyświetlanie (cyfry o wysokości 15 cm) wyników setów w siatkówce lub kar 2-min w piłce ręcznej z dwucyfrowym numerem ukaranego zawodnika. Wymiary tablicy: 460*283*6cm. Cyfry o wysokości: 30 cm odpowiadają wymaganiom Federacji.

 

  • ESK3405 Tablica z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów, kar 2-min w piłce ręcznej lub wyników w setach w siatkówce

Profesjonalna tablica do obsługi wszystkich gier halowych z grafiką do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów. Pole świecenia grafiki: 295*20cm. Maksymalnie 24 litery wyświetlane równocześnie. Dostępnen dziewięć krojów pisma i setki efektów specjalnych. W koszykówce wyświetlany dwucyfrowy numer zawodnika (0-99) wraz z cyfrowo wyświetlaną liczbą przewinień. Wyświetlanie (cyfry o wysokości 22 cm) wyników setów w siatkówce lub kar 2-min w piłce ręcznej z dwucyfrowym numerem ukaranego zawodnika. Wymiary tablicy: 640*283*6cm. Cyfry o wysokości: 30 cm odpowiadają wymaganiom Federacji.

 

  • ESK3501 Tablica profesjonalna z grafiką oraz cyframi o wysokości 45 cm

Profesjonalna tablica do obsługi wszystkich gier halowych z grafiką do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów. Pole świecenia grafiki: 295*20cm. Maksymalnie 24 litery wyświetlane równocześnie. Dostępnen dziewięć krojów pisma i setki efektów specjalnych. W koszykówce wyświetlany dwucyfrowy numer zawodnika (0-99) wraz z cyfrowo wyświetlaną liczbą przewinień. Wymiary tablicy: 460*283*6cm. Cyfry o wysokości: 45 cm.

 

  • ESK3503 Tablica z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów

Profesjonalna tablica do obsługi wszystkich gier halowych z grafiką do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów. Pole świecenia grafiki: 295*20cm. Maksymalnie 24 litery wyświetlane równocześnie. Dostępnen dziewięć krojów pisma i setki efektów specjalnych. W koszykówce wyświetlany dwucyfrowy numer zawodnika (0-99) wraz z cyfrowo wyświetlaną liczbą przewinień. Wyświetlanie wyników setów w siatkówce lub kar 2-min w piłce ręcznej z dwucyfrowym numerem ukaranego zawodnika. Wymiary tablicy: 646*283*6cm Cyfry o wysokości: 45 cm