ESK 100

  • ESK52 Tablica uniwersalna ze stałym napisem GOSPODARZE-GOŚCIE

Wyświetla punkty 1-199, czas gry 0-100min (ostatnia min w koszykówce z dokładnością do 0,1 sek), przewinienia zespołu w koszykówce lub stan setów w siatkówce. Wysokość cyfr: 15 cm. Wymiary: 86*62*6 cm. Prostsza tablica ESK50 pozbawiona jest cyfr: przewinienia zespołowe w koszykówce. Tablice są przystosowane do zawieszenia na ścianie lub drabinkach albo do postawienia na podłodze. Obsługa wszystkich gier halowych.

 

  • ESK101 Tablica uniwersalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam

Wyświetla punkty w zakresie: 0-199, czas gry od 0 do 100 min z dokładnością do 0,1 sek. oraz przewinienia zespołowe w koszykówce lub stan setów w siatkówce. Trzy kropki sygnalizują liczbę czasów dla drużyny, strzałki wskazują posiadanie piłki. Wymiary: 108*82*6 cm. Wysokość cyfr: 15 cm, punkty (0-199). Pole świecenia grafiki 95*10cm. Maksymalnie 16 liter. Siedem krojów pisma.

 

  • ESK100 Tablica uniwersalna ze stałym napisem GOSPODARZE - GOŚCIE

Wyświetla punkty 1-199, czas gry 0-100min z dokładnością do 0,1 sek, przewinienia zespołu w koszykówce lub stan setów w siatkówce. Wymiary: 108*82*6 cm. Wyposażona jest w stały napis: GOSPODARZE - GOŚCIE, zamiast grafiki.

 

  • ESK101a Tablica uniwersalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam

Wyświetla punkty 1-199, czas gry 0-100min (ostatnia min w koszykówce z dokładnością do 0,1 sek), przewinienia zespołu w koszykówce lub stan setów w siatkówce. Wymiary: 108*82*6 cm. Dodatkowa cyfra, która razem z cyfrą przewinień zespołowych w koszykówce umożliwia pomiar czasu przerwy.

 

  • ESK100a Tablica uniwersalna ze stałym napisem GOSPODARZE - GOŚCIE

Wyświetla punkty 1-199, czas gry 0-100min (ostatnia min w koszykówce z dokładnością do 0,1 sek), przewinienia zespołu w koszykówce lub stan setów w siatkówce. Wymiary: 108*82*6 cm. Podobnie jak ESK101a ma dodatkową cyfrę pozwalającą na pomiar czasu przerwy. Zamiast grafiki do wyświetlania nazw zespołów wyposażona jest w stały napis: GOSPODARZE - GOŚCIE.