ESK 300

  • ESK301 Tablica profesjonalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam

Tablica obsługuje wszystkie gry halowe. Zawiera grafikę do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorówPOle świecenia grafiki: 191*14 cm. Jednocześnie wyświetlane są 24 znaki. Dostępne 9 krojów pisma i setki efektów specjalnych. Cyfry o wysokości 22 cm. Czas gry odmierzany jest z dokładnością o,1 sek podczas całego meczu. Wymiary tablicy: 210*157*6cm. Tablica zawiera strzałki, kto serwuje w siatkówce, 5 kropek przewinień do koszykówki. Numery zawodników: 4-15 są wyklejane. Dodatkowy, niezależny zegar TIME OUT przeznaczony jest do pomiaru czasu przerwy lub czasu rzeczywistego.

ESK300 - jak ESK301 lecz ze stałym napisem: GOSPODARZE – GOŚCIE, zamiast grafiki. ESK301-6 - jak ESK301 lecz wyposażona w 5 (FIBA) lub 6 (NBA) kropek przewinień do koszykówki.

 

  • ESK303 Tablica profesjonalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam

Uniwersalna tablica do obsługi wszystkich gier halowych z grafiką do wyświelania nazw zespołów lub reklam sponsorów. W porównaniu z tablicą ESK301 możliwe jest dodatkowo wyświetlanie wyniku 6 ostatnich setów w siatkówce lub odmierzanie sześciu kar 2-min w piłce ręcznej z wyświetleniem numeru zawodnika 1-99. Wymiary tablicy: 312*157*6cm. Wysokść cyfr - 22 cm.

ESK302 - jak ESK303 lecz ze stałym napisem: GOSPODARZE - GOŚCIE, zamiast grafiki. ESK303-6 - jak ESK303 lecz 5 (FIBA) lub 6 (NBA) kropek przewinień do koszykówki.

 

  • ESK307-6 Tablica profesjonalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam

Tablica przeznaczona do obsługi wszystkich gier halowych. Zawiera grafikę do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów. Równocześnie wyświetlane mogą być maksymalnie 24 znaki. Dostępne 9 krojów pisma i setki efektóe specjalnych. Wymiary tablicy: 312*168*6 cm; wysokość cyfr - 22 cm. Numery zawodników z przedziału 4-15 - wyklejane. 6 kropek przewinień indywidualnych w koszykówce.

 

  • ESK335 Tablica uniwersalna z grafiką. Dysc. dominujące – piłka ręczna, siatkówka

Tablica z grafika do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów, przeznaczona do obsługi wszystkich gier halowych. POle świecenia grafiki 295*20 cm. Dyscypliny dominujące: siatkówka, piłka ręczna. Wymiary: 312*207*6 cm. Wysokość cyfr - 22 cm. W tablicy wbudowano pomiar sześciu kar 2min do piłki ręcznej lub wyświetlanie wyników 6 ostatnich setów w siatkówce. Cyfry kar 2-min 15cm. W piłce ręcznej wyświetlany jest numer ukaranego zawodnika 1-99. ESK334 - tak, jak ESK335, lecz ze stałym napisem: GOSPODARZE - GOśCIE, zamiast grafiki.

 

  • ESK337 Tablica z grafiką. Dyscyplina dominująca – piłka ręczna, siatkówka

Tablica przeznaczona do obsługi wszystkich gier halowych, zawierająca grafikę do wyświetlania nazw zespołów lub reklam sponsorów. Pole świecenia grafiki 191*14 cm. Pojemność grafiki 24 znaki. Dostępne 9 krojów pisma i setki efektów specjalnych. Wymiary tablicy: 312*207*6 cm. Wysokość cyfr - 22 cm. Dyscypliny dominujące: siatkówka i piłka ręczna. Tablica umożliwia wyświetlanie wyników max. sześciu setów w siatkówce lub pomiar sześciu kar 2-min do piłki ręcznej (cyfry 15cm) z wyświetleniem dwucyfrowego numeru ukaranego zawodnika (1-99) - u góry świeci się napis 2MIN lub SET w zależności od gry.